Lidmaatschap

Aanmelden

Uitgangspunt voor het lidmaatschap is dat de leden beschikken over een redelijke beheersing van de fotografische techniek. Dat wil zeggen dat ze vertrouwd zijn met begrippen zoals scherptediepte, brandpuntsafstand, sluitertijden, e.d. Ook dient er enige ervaring met basale fotobewerking te zijn zoals bijsnijden, verscherpen en kleine correcties.

Procedure

Belangstellenden kunnen zich bij de secretaris melden. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met een van de bestuursleden. De kandidaat kan 2 clubavonden bezoeken om een impressie te krijgen van de club. Daarna kan een besluit worden genomen over het lidmaatschap.

In overleg met het nieuwe lid wordt bekeken of er een mentor (een van de ervaren leden) wordt aangewezen om het nieuwe lid in de beginperiode te begeleiden.

Het nieuwe lid krijgt documentatie over de beeldelementen, fotobespreken en andere informatie over de club zoals statuten en het huishoudelijke reglement.

Kosten

Het lidmaatschap bedraagt € 90 per jaar.

error: Content is protected !!