Activiteiten

Welke activiteiten zijn er?

Onze fotogroep komt eenmaal per 14 dagen bij elkaar in café De Sport te Melick.

Basis van onze bijeenkomsten vormt de presentatie van eigen werk van de leden en het bespreken hiervan samen met de overige leden. Dat hierbij een gezonde dosis zelfkritiek bij de keuze van het te presenteren eigen werk nodig is, spreekt vanzelf.  Maar voorop staat dat we elkaar steeds meer naar een hoger plan tillen, rekening houdend met ieders eigen voorkeuren van fotografie.

Welk soort activiteiten organiseren we?

Naast het bespreken van onze eigen werken, worden er ook 1 a 2 maal per jaar gastsprekers uitgenodigd om hun werken te tonen en om met elkaar over de getoonde werken te praten / discussiëren.

Daarnaast organiseren we regelmatig fotografische uitstapjes naar locaties, die fotografisch gezien de moeite waard zijn. Ook nemen we deel aan diverse wedstrijden niet alleen in clubverband, maar ook op persoonlijke titel. De bekendste wedstrijden zijn de Bondsfotowedstrijd, georganiseerd door de landelijke Fotobond, waarvan onze club ook lid is en onze eigen onderlinge wedstrijd, de wedstrijd Fotograaf van het Jaar. Ieder lid kan dan met 8 werken deelnemen aan de wedstrijd. Een externe jury beoordeelt en waardeert de werken en zal op een clubavond de resultaten melden, maar ook toelichten.

Ook bezoeken we vaak collega-fotoclubs om hun werk te bekijken en te bespreken. Kortom: we zijn een vrij actieve club, die graag met elkaar onze amateurfotografie naar een hoger plan wil brengen.

Autokerkhof Mettman

Op zondag 7 april zijn 10 leden naar een autokerkhof gereden voor een foto shoot van div. antieke en vooral Amerikaanse auto`s. Het was een dik uur rijden naar Mettmann maar het was zeker de moeite waard.

Hieronder enkele foto`s om een indruk te geven.

error: Content is protected !!