Jaarprogramma

JAARPROGRAMMA 2021

Wij zijn op 10 juni gestart met de bijeenkomsten. Het programma staat hieronder vermeld.

Januari:

Februari:

Maart:

April:

Mei:

Juni:

10 – eigen werk

uiterlijk 10 juni – digitaal inleveren Fvhj 2021 deel 1 (jurering door Fotokring Geleen)

17 – Algemene Ledenvergadering 2021

24 – eigen werk

Juli:

8 – eigen werk (Fvdm juli)

22 – jurering Fvhj 2021 – deel 1, door FK Geleen

Augustus:

5 – eigen werk

19 – eigen werk (Fvdm augustus)

uiterlijk 29 augustus – inleveren foto’s in passepartout voor BFW 2021

September:

2 – internetavond / ledenpresentatie

16 – ‘s-middags: fototocht – ‘s-avonds: eigen werk (Fvdm september)

30 – eigen werk met verhaal

Oktober:

14 – eigen werk (Fvdm oktober)

28 – gastspreker Johan Lemmen

November:

uiterlijk 11 november – digitaal inleveren Fvhj 2021 – deel 2

18 – eigen werk (Fvdm november)

25 – evaluatie

December:

9 – jurering Fvhj 2021 deel 2

23 – eigen werk (Fvdm december)

2022:

Januari:

6 – partneravond

error: Content is protected !!