Fotogroep F8 Roerdalen

Welkom

Wij zijn een club waarin fotografie onze gemeenschappelijke hartstocht is.

  • Het delen van kennis: “Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.” In de club delen we onze kennis van en visie op fotografie.
  • Diversiteit stimuleert creativiteit: De kracht van onze club ligt in de diversiteit: we hebben fotografen met verschillende interesses, talenten en mate van ervaring. Diversiteit leidt tot interessante discussies en een verrijking van gezichtspunten.
  • Respect: voor elkaar zorgt voor een sfeer waarin alle leden, ongeacht hun achtergronden, zich thuis voelen in de club.
    Basisvoorwaarde voor het functioneren van onze club is respect voor de verschillende opvattingen, interesses en ontwikkelingsstadia. Elkaar positief steunen en positief bekritiseren zijn de stimulansen voor de fotografische ontwikkeling van onze leden. Ervaren leden geven handreikingen aan de minder ervaren leden, minder ervaren leden hebben soms verrassende inzichten voor de ervaren leden. De natuurfotograaf kan originele opmerkingen maken over portretfotografie en vice versa.
  • Wij zijn een vrijetijdsclub waarbij gezelligheid en ontspanning belangrijk zijn.

error: Content is protected !!